LT-warmtenet met MT-warmtenet voor tapwater

LT-warmtenet met MT-warmtenet voor tapwater

Dergelijke ‘warmtenetten’ worden al toegepast in complexen met collectieve verwarmingssystemen. Door aparte warmtenetten voor ruimteverwarming en warm tapwater te ontwikkelen, kan voor beide warmtenetten de meest duurzame warmtebron worden gezocht. Voor het LT-warmtenet kan gedacht worden aan restwarmte van een collectief warmtepompsysteem of omliggende bedrijven. Voor het MT-warmtenet voor tapwater kan gedacht worden aan CO2-warmtepompen.

In welke woning past deze techniek?

Dit type warmtenet is vooral interessant voor meergezinswoningen waarbij ruimte is voor een collectief ketelhuis. Ook moeten de woningen op lage temperatuur kunnen worden verwarmd, dus de isolatiegraad moet vrij goed zijn, label B of beter.

Bij grondgebonden woningen worden de investeringen in de benodigde dubbele warmte-infrastructuur waarschijnlijk te hoog om het economisch interessant te maken.

Waar moet je op letten?

Let bij het gebruik van een LT-net op de volgende punten:

 • De woning moet verwarmd kunnen worden met het geleverde temperatuurtraject van het LT-warmtenet
 • Ook de capaciteit van de afgifte moet groot genoeg zijn. Bij vloerverwarming liefst de vloerlussen vrij dicht opeen leggen. Dan warmt de woning sneller op
 • De isolatie van de woning moet afdoende zijn om comfortabele warmte bij een lage afgiftetemperatuur te garanderen. Ook is in een goed geïsoleerde woning een kleinere warmtepomp nodig. Dat scheelt in ruimte en investeringskosten
 • Organisatie en exploitatie van het warmtenet moeten professioneel geregeld zijn

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zeer duurzaam is mogelijkheid
 • Stil systeem
 • Geen bronboring of buitendeel noodzakelijk bij een woning
 • Minimaal ruimtegebruik in de woning

Nadelen

 • Beperkte investering in de woning
 • Kosten voor aansluiting en warmtelevering op een warmtenet
 • Goede dimensionering en installatie zeer belangrijk voor juist functioneren in de woning
 • Afgiftecapaciteit van vloerverwarming en/of radiatoren is niet altijd groot genoeg om snel te kunnen verwarmen

Kosten

Zeer specifiek per situatie, afhankelijk van beschikbaarheid warmte, mogelijkheden om net aan te leggen en de situatie in de woningen.