Aanvullende maatregelen

Aanvullende maatregelen

Met de poster vind je de best passende duurzame warmte-installatie. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen die in veel woningen toegepast kunnen worden.

Isolatie en kierdichting

Isolatie en kierdichting zijn goede eerste stappen om de woning te verduurzamen. Denk daarbij aan isolatie van spouwmuur, kruipruimte, HR++ glas, dak, eventueel binnenkant/buitenkant muren. Door isolatie en kierdichting wordt het warmteverlies beperkt en de benodigde warmtevraag verlaagd. Vaak kunnen woningen na toepassing van isolerende maatregelen op een lagere temperatuur worden verwarmd met hetzelfde afgiftesysteem. Dit komt het rendement van alle warmtetechnieken ten goede. Ook hoeft er minder warmte de woning in en kan de verwarmingsinstallatie meestal kleiner uitgevoerd worden, dat scheelt weer in de investeringskosten.

Let wel op voldoende ventilatie als isolatie en kierdichting worden toegepast, er is dan minder natuurlijke ventilatie in de woning aanwezig.

Lage temperatuur verwarming

Om huizen zo efficiënt mogelijk te verwarmen is het goed dit op lage temperatuur te doen, ook bij toepassing van een cv-ketel. Er zijn verschillende mogelijkheden voor lage temperatuur verwarming. Bijvoorbeeld met vloer- en wandverwarming, maar ook met speciale lage temperatuur radiatoren (convectoren). Ook met bestaande radiatoren is het vaak mogelijk (deels) op lage temperatuur te verwarmen. De meeste radiatoren zijn overgedimensioneerd; vanuit het ontwerp en omdat er vaak in de woning al (deels) is geïsoleerd.

TIP: door de radiatoren in de woonkamer en keuken te vervangen door convectoren, is het vaak mogelijk de afgiftetemperatuur al flink te verlagen. De overige ruimtes in huis worden in veel gevallen toch niet op 20°C verwarmd.
TIP: zet in de wintermaanden de cv-ketel op 40°C aanvoertemperatuur, dan voelen de radiatoren handwarm. Wordt het huis op een comfortabele manier warm, dan zijn de bestaande radiatoren geschikt om als lage temperatuurverwarming ingezet te worden.

PV-panelen

Met PV-panelen is het mogelijk elektriciteit op te wekken. PV-panelen zijn erg populair onder particulieren vanwege de korte terugverdientijd. Mocht de salderingsregeling wegvallen, dan wordt het interessanter om de opgewekte elektriciteit zelf te benutten. Dit kan door huishoudelijke apparaten slim aan te sturen, thuisbatterijen in te zetten of bijvoorbeeld de warmtepomp overdag in te zetten om de warm tapwaterboiler te vullen. Het plaatsen van PV-panelen heeft geen invloed op de mogelijkheden voor het verwarmen van de woning.
TIP: let op: wellicht kan het zinvol zijn om eerst het dak te isoleren en pas daarna PV-panelen te plaatsen.

Zonneboiler

Zonneboilers vangen warmte op uit de zon. Deze zonnewarmte kan ingezet worden voor warm tapwater, maar in bepaalde gevallen kan het ook bijdragen aan ruimteverwarming. Een zonneboiler heeft altijd een opslagvat voor warm water, hiervoor moet wel ruimte zijn in de woning. Door de toepassing van zonneboilers hoeven andere warmte-installaties minder uren te draaien en dat is goed voor de energiekosten.

Duurzaam gas

Duurzaam gas in de vorm van biogas of groen gas (biogas opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit) is nog zeer beperkt beschikbaar. Biogas en groen gas komt vrij bij vergisting en vergassing van biomassastromen. De verwachting is dat als alle biomassastromen in Nederland worden ingezet voor de woningbouw, dit op den duur circa 25% van het huidige gasverbruik in de woningbouw kan invullen. Echter, ook andere sectoren zijn geïnteresseerd in dit gas.

Een andere vorm van duurzaam gas is waterstofgas opgewekt met duurzame stroom. Deze techniek staat nog in de kinderschoenen en wordt de komende decennia verder ontwikkeld.

Houtpelletketel

Een pelletketel gebruikt houtpellets om de woning te verwarmen. In tegenstelling tot een sfeerhaard is dit systeem bedoeld om de complete woning gedurende het hele jaar te verwarmen en warm tapwater te leveren. Voor de warmtapwatervoorziening moet een warmtapwaterboiler geplaatst worden. Pelletketels veroorzaken wel relatief veel stof (NOx) en dat is slecht voor de luchtkwaliteit van de omgeving. Bij mistig weer wordt afgeraden te stoken op hout.

IR-panelen

Infrarood (IR) panelen kunnen een optie zijn als bijverwarming in ruimtes die je weinig gebruikt, zoals een werkkamer. Als hoofdverwarming zijn infraroodpanelen niet geschikt. De efficiency van IR-panelen is namelijk zeer slecht. Hoewel de installatiekosten laag zijn, zijn de energiekosten van IR-panelen juist erg hoog.