HT-warmtenet

HT-warmtenet

In Nederland zijn honderdduizenden woningen aangesloten op een warmtenet met een temperatuur van 70 tot 110ºC. De warmte is onder meer afkomstig van elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsinstallaties, industrie, biomassacentrales en geothermie. Via een warmtenet gaat de warmte onder meer naar woonwijken. Om het systeem rendabel te maken, zijn duizenden aansluitingen nodig, waaronder grote afnemers zoals winkelcentra, utiliteitsgebouwen of ziekenhuizen.

De aangeleverde warmte is eenvoudig te gebruiken voor verwarming en warm tapwater in alle gebouwen en woningtypen. Per woonhuis of appartement is slechts één afleverset nodig die in de meterkast past. Door de hoge aanvoertemperatuur zorgt een gering debiet al voor veel vermogen. Voor aansluiting op dit net betalen ontwikkelaars een bijdrage aansluitkosten (‘BAK’) van € 2.000 tot soms € 5.000 euro per woning. De eindgebruiker betaalt maandelijks vastrecht en een bedrag per geleverde energie-eenheid. De bewoner heeft geen vrijheid in zijn keuze voor een warmteleverancier.

Verduurzaming is mogelijk door toepassing van geothermie en uitbreiding van het aandeel biomassa. Het is te verwachten dat de temperatuur in de netten omlaag gaat. Daarom is het verstandig hier bij nieuwbouw op te anticiperen door een afgiftesysteem te realiseren dat ook bij lagere temperatuur voldoende vermogen levert.

In welke woning past deze techniek?

Een hoog temperatuur warmtenet is in principe in bijna alle woningtypen toepasbaar. Wel moet de dichtheid aan woningen zo hoog mogelijk zijn, omdat de infrastructuur relatief kostbaar is.

Waar moet je op letten?

Het aanleggen van een HT-warmtenet vergt een grote investering en complexe planning, meestal op gemeentelijk niveau. Binnen de woning zijn er echter geen specifieke aandachtspunten.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Stil systeem
  • Geen grote aanpassingen nodig aan de woning wat betreft isolatie en afgiftesysteem
  • Geen installaties in de woning, dus ook minimaal ruimtebeslag

Nadelen

  • Hoge investering voor infrastructuur
  • Kosten voor aansluiting en warmteafname
  • Grote warmteverliezen in de eindvertakkingen
  • De mogelijkheden om een hoog temperatuur warmtenet te verduurzamen zijn beperkt

Kosten

Zeer specifiek per situatie, afhankelijk van beschikbaarheid warmte en mogelijkheden om net aan te leggen.