All-electric warmtepomp met buitenlucht als warmtebron

All-electric warmtepomp met buitenlucht als warmtebron

Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en waardeert deze op tot een temperatuur die bruikbaar is voor verwarming en warm tapwater. De installatie heeft in de meeste gevallen een binnen- en een buitenunit. De binnenunit is een toestel ter grootte van een koelkast, net als bij een bodem-warmtepomp. De buitenunit ziet eruit als die van een airco. Er zijn ook systemen waarbij de binnen- en de buitenunit zijn gecombineerd in een installatieruimte op zolder. Een punt van aandacht is het geluid dat de buitenunit veroorzaakt. Dat kan toepassing in gestapelde en geschakelde woningen bemoeilijken.

Een luchtwarmtepomp levert warmte die geschikt is voor laagtemperatuurverwarming. Bij die temperatuur is met 1 kWh elektriciteit gemiddeld zeker 3 tot 4 kWh nuttig te gebruiken warmte mogelijk. Naarmate de buitentemperatuur daalt, dalen ook het rendement en het vermogen van de warmtepomp. Bij temperaturen rond en onder het vriespunt schakelt de unit bovendien regelmatig in een ontdooicyclus om ijsvorming te verwijderen.

Tegenwoordig zijn er ook hoge temperatuur warmtepompen beschikbaar. Deze kunnen tot hoge temperaturen warmte leveren. Daarbij neemt het rendement wel af en zijn kosten hoger en CO²-besparingen lager.

In welke woning past deze techniek?

Individuele buitenluchtwarmtepompen zijn vooral geschikt voor grondgebonden woningen. Bij gestapelde bouw speelt plaatsing van de buitendelen een rol en is vaak ruimte in de woning problematisch.

De isolatiegraad moet vrij goed zijn, ongeveer label B of beter. Voor nieuwbouwwoningen is deze optie dan ook goed geschikt. Eventueel kan ook in label C of D woningen een warmtepomp geplaatst worden, maar eerst isoleren verdient de voorkeur.

Bij kleine woningen, of bij dichte bebouwing, kan ook een collectieve voorziening worden overwogen.

Deze techniek is met name geschikt bij:

Na energiebesparende maatregelen en toepassing van lage temperatuurverwarming is deze techniek ook geschikt voor:

Waar moet je op letten?

Let bij de toepassing van een buitenluchtwarmtepomp op de volgende punten:

 • De afgiftetemperatuur moet zo laag mogelijk zijn. Met vloerverwarming of convectoren kan een temperatuur van 40°C of lager worden behaald. Dat is optimaal. Ook voor woningen die incidenteel bij zeer koud weer tot 60°C afgifte nodig hebben, is de luchtwarmtepomp een optie. In een bestaande woning kunnen de radiatoren vervangen worden door convectoren. Aanleg van vloerverwarming is dan niet verplicht.
 • De capaciteit van de afgifte moet groot genoeg zijn. Bij vloerverwarming liefst de vloerlussen vrij dicht opeen leggen. Dan warmt de woning sneller op. Bij convectoren kunnen vaak speciale ventilatoren worden toegevoegd om zo de capaciteit van het systeem te vergroten.
 • De isolatie van de woning moet afdoende zijn om comfortabele warmte bij een lage afgiftetemperatuur te garanderen. Ook is in een goed geïsoleerde woning een kleinere warmtepomp nodig. Dat scheelt in ruimte en investeringskosten.
 • Er is ruimte nodig voor een opslagvat voor warm tapwater. Mocht ruimte binnenshuis een beperkende factor zijn, dan kan eventueel een elektrische doorstromer voor warm tapwater overwogen worden. Een doorstromer heeft wel een fors lager rendement en leidt tot hogere energiekosten en hoge een slechte CO2-prestatie. Daarentegen zijn de investeringskosten over het algemeen zeer laag.
 • Door de ventilator en de compressor maakt een buitendeel geluid. Houd bij plaatsing van het buitendeel hier rekening mee, zodat geluidsoverlast voorkomen wordt. Lees er hier meer over: https://warmtepompplein.nl/geluid-warmtepomp/
 • Let op de zwaarte van de elektriciteitsaansluiting. Probeer deze binnen de 3x25A te houden. Pas eventueel een voorrangsschakeling toe. In verband met hoge aanpassingskosten en jaarlijkse netbeheerkosten moet een 3x35A aansluiting voorkomen worden.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zeer duurzaam
 • Energiekosten per maand laag en naar verwachting in de nabije toekomst nog lager
 • Totale kosten over levensduur gunstig

Nadelen

 • Grote investering
 • Ruimte nodig voor warmtepomp, boilervat en buitendeel
 • Goede dimensionering en installatie zeer belangrijk voor juist functioneren
 • Afgiftecapaciteit van vloerverwarming en/of radiatoren is niet altijd groot genoeg om snel te kunnen verwarmen

Kosten

Hardware: € 9000
Installatie: € 4000