MT-warmtenet

MT-warmtenet

Bij een middentemperatuur warmtenet wordt warmte geleverd op circa 65°C. Met deze temperatuur kan zowel in ruimteverwarming als in warm tapwater worden voorzien. De warmte kan afkomstig zijn uit een geothermiebron of restwarmte van bedrijven uit de nabije omgeving.

In welke woning past deze techniek?

De aangeleverde warmte is eenvoudig te gebruiken voor verwarming en warm tapwater in de meeste woningtypen.

Waar moet je op letten?

Bij het aansluiten van een woning op een middentemperatuurnet moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

  • De woning moet verwarmd kunnen worden met het geleverde temperatuurtraject van het MT-warmtenet
  • Organisatie en exploitatie van het warmtenet moeten professioneel geregeld zijn

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Stil systeem
  • Geen grote aanpassingen nodig aan de woning wat betreft isolatie en afgiftesysteem
  • Geen installaties in de woning, dus ook minimaal ruimtebeslag

Nadelen

  • Hoge investering voor infrastructuur
  • Kosten voor aansluiting en warmteafname
  • Warmteverliezen in de eindvertakkingen
  • De mogelijkheden om een middentemperatuur warmtenet te verduurzamen zijn beperkt

Kosten

Zeer specifiek per situatie, afhankelijk van beschikbaarheid warmte, mogelijkheden om net aan te leggen en de situatie in de woningen.