LT-warmtenet met boosterwarmtepomp voor tapwater

LT-warmtenet met boosterwarmtepomp voor tapwater

Bij een laag temperatuur warmtenet wordt warmte geleverd op een temperatuur van circa 40°C. Bron van warmte kan restwarmte uit afvalwaterzuiveringsinstallaties, datacenters of andere bedrijven zijn. Ook kan een centrale warmtepomp worden gebruikt om de warmte te produceren. Dit niveau wordt gekozen als dit voldoende is om de woningen te kunnen voorzien in ruimteverwarming. Voor warm tapwater kan een boosterwarmtepomp ingezet worden, die het LT-warmtenet als bron gebruikt. Een boosterwarmtepomp is ontworpen om LT-warmte van 30 tot 40°C in de woningen op te warmen voor warm tapwater. De installatie werkt het meest efficiënt als de brontemperatuur relatief hoog is. Daarom is deze toepassing goed te combineren met een warmtenet op lage temperatuur.

Deze opzet spaart in iedere woning ruimte uit voor een eigen warmtepomp en is daarom zeker voor kleinere woningen geschikt.

In welke woning past deze techniek?

Dit type warmtenet is voor veel woningen toepasbaar waarbij beperkt ruimte is voor een complete warmtepomp, maar waar wel ruimte beschikbaar is voor een boosterwarmtepomp. Ook moeten de woningen voldoen aan de randvoorwaarden voor woningen met een warmtepompsysteem, denk aan voldoende isolatie en lage temperatuurverwarming. Een LT-warmtenet is zodoende vooral interessant voor nieuwbouw, jonge woningen of grootschalige renovatieprojecten, label B of beter, en woningen waarbij een individuele bron problematisch is en een bron voor warmte op lage temperatuur in de nabijheid aanwezig is.

Waar moet je op letten?

Let bij het gebruik van een LT-net op de volgende punten:

 • De woning moet verwarmd kunnen worden met het geleverde temperatuurtraject van het LT-warmtenet
 • De capaciteit van de afgifte moet groot genoeg zijn. Bij vloerverwarming liefst de vloerlussen vrij dicht opeen leggen. Dan warmt de woning sneller op
 • De isolatie van de woning moet afdoende zijn om comfortabele warmte bij een lage afgiftetemperatuur te garanderen. Ook is in een goed geïsoleerde woning een kleinere warmtepomp nodig. Dat scheelt in ruimte en investeringskosten
 • Er is ruimte nodig voor een warmtepomp en opslagvat voor warm tapwater in de woning
 • Organisatie en exploitatie van een bronnet moeten goed geregeld zijn

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zeer duurzaam
 • Stil systeem
 • Geen bronboring of buitendeel noodzakelijk bij een woning
 • Weinig ruimtegebruik in de woning

Nadelen

 • Beperkte investering in de woning
 • Kosten voor aansluiting en warmtelevering op een LT-warmtenet
 • Ruimte nodig voor een warmtepompbooster
 • Goede dimensionering en installatie zeer belangrijk voor juist functioneren in de woning
 • Afgiftecapaciteit van vloerverwarming en/of radiatoren is niet altijd groot genoeg om snel te kunnen verwarmen

Kosten

Zeer specifiek per situatie, afhankelijk van beschikbaarheid warmte, mogelijkheden om net aan te leggen en de situatie in de woningen.