Uitleg

Hoe werkt de poster?

Met de grafiek in het midden van de poster kun je heel snel een indicatie krijgen van goede duurzame opties voor een woning. Hoe dat werkt, leggen we hieronder uit.

Daarnaast kun je, als je de precieze eigenschappen van een woning beter kent, ook een gedetailleerd advies krijgen over de beste installatie door het keuzediagram te volgen.

Je kunt kiezen voor een individueel advies, of uitgaan van een collectieve installatie voor meerdere woningen tegelijk. Het is vaker dan je denkt mogelijk om een gezamenlijke verwarmingsinstallatie te verbeteren of aan te leggen. Overleg met je buren, de gemeente, of met de woningcorporatie over de opties.

Toelichting grafiek

We lichten de grafiek ‘Indicatie van duurzame installatie op gasverbruik en woonoppervlak’ toe aan de hand van een voorbeeld. We gaan daarbij uit van een woning met 800 m³ gasverbruik en een woonoppervlak van 100 m².

Stap 1

Stap 1: achterhaal het gasverbruik van de woning van het afgelopen jaar. Zoek vervolgens in de grafiek de lijn op die daarbij hoort.

Stap 2

Stap 2: achterhaal/bereken het woonoppervlak in m².

Stap 3

Stap 3: bekijk het resultaat voor de huidige situatie. In dit voorbeeld zijn zowel een all-electric warmtepomp bodem als buitenlucht de meest voordehandliggende opties. Uiteraard zijn ook de andere opties op de lijn mogelijk, in dit geval hybride warmtepompen.

Alternatief gebruik van de grafiek

Als het gasverbruik niet bekend is, kan ter indicatie van de meest duurzame installatie de warmtevraag of het energielabel worden gebruikt.

Warmtevraag

Is vanuit een warmteverliesberekening of EPC-berekening de warmtevraag bekend, bepaal dan in plaats van het gasverbruik de warmtevraag en zoek deze op in de grafiek. We gaan hier uit van een warmtevraag van 55 kWh³. Bekijk vervolgens het resultaat.

Energielabel

Is het gasverbruik niet bekend, dan kun je kiezen voor de indicatie op basis van woonoppervlak en energielabel. In dit voorbeeld nemen we label B (goed geïsoleerd). Bekijk vervolgens het resultaat.

Aanpassingen woning

Zijn er wensen of plannen de woning te isoleren of het afgiftesysteem aan te passen, dan verschuift de indicatie van de meest duurzame optie voor de specifieke woning naar rechts. Want hoe beter geïsoleerd, hoe beter duurzame installaties inzetbaar zijn.

Collectieve oplossingen

Wil je weten of er ook collectieve (wijk)oplossingen mogelijk zijn voor de woning?

Collectief

Trek vanuit het resultaat van de individuele oplossing een lijn naar de onderkant van de grafiek. De rode kaders/(stippel)lijnen tonen ruwweg de beste optie. In het geval van het voorbeeld is een warmtenet laagtemperatuur (ca. 40°C) een collectief alternatief.