Hybride warmtepomp op ventilatielucht

Hybride warmtepomp op ventilatielucht

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een cv-ketel met een warmtepomp, en is goed toepasbaar in zowel bestaande als nieuwe woningen waar nu nog alleen een gasketel hangt.

Een hybride warmtepomp op ventilatielucht gebruikt enkel de af te voeren lucht uit de woning als bron en is toepasbaar in woningen waar een mechanisch ventilatiesysteem hangt met natuurlijke toevoer. In Nederland zijn dat naar schatting ca. 3,5 miljoen woningen. De hybride warmtepomp kan zowel hun warmte leveren voor ruimteverwarming als voor tapwater productie. Voor piekverbruik staat bij de hybride warmtepomp de HR-ketel nog paraat om op ieder moment te zorgen voor voldoende warm tapwater en/of centrale verwarming in de woning.

Wanneer de ventilatielucht warmtepomp alleen wordt ingezet om warm tapwater te maken, staat de warmtepomp ook wel bekend als warmtepompboiler.

De hoeveelheid ventilatielucht die in een woning beschikbaar is, is beperkt. Daarom kan een ventilatiewarmtepomp nooit de gehele warmtevraag dekken.

In welke woning past deze techniek?

Hybride warmtepompen op ventilatielucht zijn geschikt voor woningen waar nu een mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke aanvoer gebruikt wordt. De hybride warmtepomp vervangt de mechanische ventilatiebox. Wel is over het algemeen het ruimtegebruik wat groter.

De hybride warmtepomp op ventilatielucht is met name geschikt voor de volgende woningen:

Waar moet je op letten?

Let bij een hybride warmtepomp op ventilatielucht op de volgende punten:

 • Bij voorkeur is de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk. Dit zorgt voor het hoogste rendement en inzet van de hybride warmtepomp. Het plaatsen van convectoren in de belangrijkste ruimtes (woonkamer, keuken) kan het rendement direct flink verbeteren.
 • Beoordeel of de bewoners nu ook al voldoende ventileren met het mechanisch ventilatiesysteem. Het komt soms voor dat bewoners niet of weinig ventileren.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Duurzaam
 • Relatief eenvoudig te installeren
 • Vaak geen grote aanpassingen nodig wat betreft isolatie en afgiftesysteem van de woning
 • Energiekosten per maand gaan omlaag en worden naar verwachting in de nabije toekomst nog lager
 • Gemiddeld 40% gasbesparing mogelijk

Nadelen

 • Gasaansluiting en bijbehorende kosten blijven behouden
 • Grotere installatie dan enkel ketel
 • Bij een warmtepompboiler moet er voldoende ruimte zijn binnen de woning
 • Hoeveelheid ventilatielucht is beperkt, dus ook de gasbesparing is beperkt.

Kosten

Hardware: € 2500
Installatie: € 800