Bronnet

Bronnet (ca 10°C)

Bij een bronnet wordt water gebruikt op een laag temperatuur niveau. Het koude water wordt door de woning gebruikt als bron om warmte te onttrekken voor een warmtepompsysteem. De warmte uit een bronnet kan afkomstig zijn uit een warmte-koudeopslag systeem, maar ook oppervlaktewater, rivierwater, zeewater, rioolwater of collectieve gesloten bronnen zijn potentiële warmtebronnen.

In welke woning past deze techniek?

Bij een bronnet wordt in een woning/complex gebruikgemaakt van een (collectief) warmtepompsysteem. De warmtebron van de warmtepomp wordt echter van buiten gehaald. Dit type is dus voor veel woningen toepasbaar waarbij er voldoende ruimte in/om de woning is om de benodigde installaties te plaatsen en die voldoen aan de randvoorwaarden voor een warmtepompsysteem. Denk aan voldoende isolatie en lage temperatuurverwarming. Een bronnet is zodoende vooral interessant voor nieuwbouw, jonge woningen of grootschalige renovatieprojecten en woningen waarbij een individuele bron problematisch is.

Deze techniek is met name geschikt bij:

Na energiebesparende maatregelen en toepassing van lage temperatuur verwarming is deze techniek ook geschikt voor:

Waar moet je op letten?

Let bij het gebruik van een bronnet op de volgende punten:

 • Omdat in de woning nog gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp, moet de afgiftetemperatuur zo laag mogelijk zijn. Met vloerverwarming of convectoren kan een temperatuur van 40°C of lager worden behaald. Dat is optimaal. Ook voor woningen die incidenteel bij zeer koud weer tot 60°C afgifte nodig hebben, is een warmtepomp een goede optie.
 • De capaciteit van de afgifte moet groot genoeg zijn. Bij vloerverwarming liefst de vloerlussen vrij dicht opeen leggen. Dan warmt de woning sneller op.
 • De isolatie van de woning moet afdoende zijn om comfortabele warmte bij een lage afgiftetemperatuur te garanderen. Ook is in een goed geïsoleerde woning een kleinere warmtepomp nodig. Dat scheelt in ruimte en investeringskosten.
 • Er is ruimte nodig voor een warmtepomp en een opslagvat voor warm tapwater in de woning.
 • Organisatie en exploitatie van een bronnet moet goed geregeld zijn.

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zeer duurzaam
 • Stil systeem
 • Geen bronboring of buitendeel noodzakelijk bij een woning
 • Koeling is in veel gevallen mogelijk

Nadelen

 • Hoge investering in installaties
 • Kosten voor aansluiting en warmtelevering op een bronnet
 • Ruimte nodig voor warmtepomp en boilervat
 • Goede dimensionering en installatie zeer belangrijk voor juist functioneren in de woning
 • Afgiftecapaciteit van vloerverwarming en/of radiatoren is niet altijd groot genoeg om snel te kunnen verwarmen

Kosten

Zeer specifiek per situatie, afhankelijk van beschikbaarheid warmte of boor-mogelijkheden, mogelijkheden om net aan te leggen en de situatie in de woningen.